Liefdesverdriet verwerkenIedereen herinnert zich vast wel zijn of haar eerste liefde. Gevoelens als vlinders in je buik, geen hap door je keel kunnen krijgen en elke keer een verhoogde hartslag als jij je grote liefde zag. De kans dat deze liefde inmiddels niet meer zo ervaren wordt, lijkt mij groot. Je hebt waarschijnlijk dus ook te maken gehad met liefdesverdriet en de verwerking hiervan. Zo groot het geluk is dat je ervaart wanneer je verliefd bent, zo groot is de pijn als je liefdesverdriet moet verwerken. De wereld lijkt ineens aan jou voorbij te gaan en je ziet de toekomst somber in. Nu blijkt er wel verschil te zitten in hoeverre iemand last heeft van liefdesverdriet. Heb je in samenspraak besloten uit elkaar te gaan? Heeft jouw ex jou gedumpt of heb jij je ex gedumpt? In het geval dat jij iemand hebt gedumpt, levert dit het minst verdriet op. Wel geven mensen aan dat ze zich schuldig en ongelukkig voelen. Als jouw ex jou gedumpt heeft, is het liefdesverdriet verwerken het lastigst, omdat het verdriet hier het grootst is. Gevoelens die bij liefdesverdriet kunnen ontstaan zijn:

  • Eenzaamheid;
  • Depressieve gevoelens;
  • Ongelukkige gevoelen;
  • Boosheid;
  • Eet- en slaapstoornissen;
  • Fysieke symptomen zoals hoofdpijn, braken of je erg moe voelen.

Liefdesverdriet stapsgewijs verwerken

Op de site exterug.nl van Drs. Edwin Edinga, sociaal psycholoog en relatietherapeut staan een scala aan tips om liefdesverdriet te verwerken. Ook geeft hij het proces van de verwerking weer. Om een beeld te hebben van dit proces kan behulpzaam zijn bij het verwerken van liefdesverdriet. Het is namelijk belangrijk om je te realiseren dat liefdesverdriet er nou eenmaal bij hoort. Het is oké om je rot en super ellendig te voelen. Het is namelijk niet niks om liefdesverdriet te verwerken. Samen heb je toch veel dingen gedeeld en meegemaakt. Iedereen verwerkt liefdesverdriet dan ook op een andere manier. De één wil de hele dag met de gordijnen gesloten in huis blijven, de ander gaat juist uitbundig shoppen of feesten, terwijl hij/zij zich eigenlijk ellendig voelt. De eerste fase van het verwerken van liefdesverdriet is de acceptatie. Stop met het afvragen waarom het zo gelopen is, of er iets mis is met je en of de breuk te voorkomen was. De tweede stap is om de breuk en de relatie te relativeren. Probeer minder emotionele waarde te hechten aan je ex en aan de situatie. Schrijf bijvoorbeeld momenten op die jij als vervelend hebt ervaren, of karaktertrekken van de ander waar jij je aan ergerde. De derde stap is het vinden van sociale steun. Praat erover met anderen en heb het gezellig met anderen. De vierde stap is om je leven weer op te pakken. Vraag je af wat je altijd al had willen doen en ga hier werk van maken. Creëer wat tijd en ontspanning voor jezelf. De laatste fase is het openstaan voor nieuwe relaties. Dit is goed voor je zelfvertrouwen en je stelt je open om weer opnieuw liefde te vinden. Natuurlijk zijn deze stappen niet iets dat je in een paar weken doorlopen hebt. Liefdesverdriet verwerken vergt tijd, geduld, doorzettingsvermogen en moed. Neem de tijd die jij denkt nodig te hebben, maar realiseer je dat dit verdriet eindig is en dat je er over een paar jaar alleen nog maar om kan lachen!

Meer informatie?

Op exterug.nl staat veel interessante informatie over liefdesverdriet. Daarnaast staat er een meer uitgebreide uitwerking van de vijf stappen die doorlopen worden bij de verwerking en tot slot zestien tips die valkuilen voorkomen bij het overwinnen van liefdesverdriet. Zelf vond ik deze valkuilen heel herkenbaar en dus erg leuk om te lezen!