In de ideale situatie bestaan er in Nederland alleen nog maar harmonieuze gezinnen. Gezinnen zonder conflicten of problemen, waar liefde en geluk hoog in het vaandel staan en thuis de veilige haven is. De realiteit is echter anders en veel gezinnen hebben te kampen met problematiek. Door diverse omstandigheden kunnen gezinnen ontwricht raken, waarbij zowel ouders als kinderen uit balans raken. Hierbij valt te denken aan:

  • Psychische problematiek bij ouders of kind.
  • Ruzies. 
  • Financiële problematiek.
  • Verslavingsproblematiek.
  • Veranderde en onverwachtse omstandigheden binnen het gezin.

Gezinstherapie Dordrecht is al sinds 1998 een Europees gecertificeerde praktijk voor psychotherapie en zij zijn erop gericht om de situatie binnen het gezin te verbeteren. Gezinstherapie Dordrecht gaat kijken op welke manier de leden in het gezin met elkaar omgaan en wat daarin kan worden verbeterd. De praktijk voor psychotherapie en Gezinstherapie Dordrecht wordt gerund door Gerard van Knijff. van Knijff is naast relatie- en gezinstherapeut ook coach en docent. Hij heeft hierin erg veel expertise en ervaring.

Ervaringen Gezinstherapie Dordrecht

Gezinnen die problemen hebben durven daar vaak niet openlijk over te spreken. Vaak vanuit schaamte en de taboe die rust op gezinsproblematiek.  Marian, niet haar echte naam, wil desondanks graag haar ervaringen delen die ze heeft met Gezinstherapie Dordrecht. Marian woont samen met haar twee kinderen in de buurt van Dordrecht. Na een vechtscheiding met haar ex kampte zij met financiële problemen.  Zowel de scheiding als de financiële problemen hadden veel invloed op de kinderen van Marian. Dit uitte zich in fysiek en verbaal geweld van de kinderen naar Marian toe. Marian was ten einde raad en de gezinssituatie werd steeds zorgelijker. Via de huisarts is Marian in contact gekomen met Gezinstherapie Dordrecht. Samen met haar kinderen heeft zij deelgenomen aan een aantal sessies. Tijdens deze sessies was er ruimte voor elkaars verhaal en de bijbehorende emoties. Voor het eerst werd er echt geluisterd naar elkaar en naar verloop van tijd ontstond er meer begrip tussen de kinderen en Marian. Praten, luisteren en begrip tonen bleken belangrijke facetten te zijn binnen de thuissituatie van Marian. Iets wat al die tijd eigenlijk ontbrak en plaatsmaakte voor ruzie en onbegrip. Na enkele sessies merkten zowel Marian als haar kinderen thuis een veel betere sfeer, waarop zij konden voortborduren om nog nader tot elkaar te komen. Marian voelde zich gehoord door Gerard van Knijf. Ieder gezinslid werd volgens haar serieus genomen in zijn of haar ervaringen en gevoel, maar er was ook ruimte voor feedback. Deze feedback zorgde uiteindelijk voor de verbetering bij ieder gezinslid. Dankzij haar positieve ervaringen raadt zij Gezinstherapie Dordrecht zeker aan voor ieder ander gezin die ook te maken heeft met problematiek.

Afspraken en vergoedingen

De sessies van bij Gezinstherapie Dordrecht zijn altijd minimaal één tot anderhalf uur. Het gezin ontvangt na afloop van iedere sessie een verslag. De sessies kunnen zowel overdag als in de avonduren worden geboden. Overdag kost een sessie €92,50 per uur en in de avond is dit €130,- per uur. Bij aanvullende verzekeringen bestaat er de mogelijkheid dat je in aanmerking komt voor vergoedingen. Deze vergoeding is vaak een deel van de sessiekosten en worden bij aanvang van de therapie al vergoed, zodat dit niet van je eigen risico wordt afgehaald. Op de website http://www.praktijkvoorpsychotherapie.nl/gezinstherapie-2/ wordt meer informatie verstrekt. Onder andere over de gezinstherapie, maar ook over de voorwaarden en de vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. Ben je geïnteresseerd geraakt in de diensten van Gerard van Knijf en Gezinstherapie Dordrecht? Neem via de website contact op met Gerard van Knijf om te kijken wat Gezinstherapie Dordrecht voor jou kan betekenen.