Zijn uw persoonsgegevens geregistreerd bij het Extern Verwijzingsregister (EVR) van stichting CIS? Dan is het raadzaam om contact op te nemen met juridische bijstand. Wij van advocatenkantoor Phea staan al jaren mensen bij die onterecht worden geregistreerd en hun CIS registratie willen laten verwijderen. Het is een zwarte lijst en wordt door verzekeraars gebruikt om te bepalen of zij een verzekering aan u willen verkopen. Het dient als een waarschuwing voor misbruik van verzekering, waardoor u bijna nergens meer een verzekering kunt afsluiten of enkel tegen torenhoge premies, terwijl de voorwaarden slechter zijn. Neem daarom juridische bijstand in de arm. In bijna alle gevallen zijn CIS-registraties namelijk onterecht en dienen derhalve verwijderd te worden. Wij staan voor uw gerechtigheid klaar als advocatenkantoor Phea.

CIS registratie verzekeringsfraude

Wat is een CIS registratie eigenlijk? Het proces begint bij uw verzekeraar die u beticht van verzekeringsfraude. De definitie luidt: ‘Het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met als doel om verzekeringsuitkering te verkrijgen, waarop anders geen recht bestond’. Er zijn vier vormen van verzekeringsfraude te onderscheiden:

Majoreren – Meer schade claimen dan de daadwerkelijk geleden schade
Fingeren – Doen alsof er schade is geleden of feiten verdraaien om de schade onder de dekking van de verzekering te laten vallen
Ensceneren – Opzettelijk veroorzaken van schade, zoals een opzet aanrijding
Onjuist beantwoorden – Vragen van de verzekeraar opzettelijk onjuist beantwoorden

Een belangrijk onderdeel van de definitie die steeds terugkomt is dus opzet. Verzekeringsfraude wordt daarom ook wel opzettelijke misleiding genoemd. Misleiding zonder opzet is dus géén verzekeringsfraude.

CIS registratie verwijderen

Naast de definitie zijn uiteraard de voorwaarden voor een registratie belangrijk. Er zijn zeer strenge eisen aan CIS registratie gesteld, aangezien het vergaande gevolgen heeft. De eisen staan onder andere in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Bovenal dient er sprake te zijn van een vaststaande verzekeringsfraude. Vermoeden is dus niet genoeg. Daarbij dient er sprake te zijn van een opzettelijke benadeling van de verzekeraar door de verzekerde om uitkering te krijgen, waarop anders geen recht bestond. De verzekeraar dient dus zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar de feiten om te controleren of er sprake is van bedrog. Door onbegrip of een foutje kan iemand het schadeformulier niet geheel correct heeft ingevuld. Het is aan de verzekeraar om dit te onderzoeken en eventuele opzet te bewijzen. Het gaat namelijk in veel gevallen over een misverstand in plaats van een opzettelijke benadeling. Helaas komen wij van Advocatenkantoor Phea maar al te vaak tegen dat de verzekerde ten onrechte wordt beticht van verzekeringsfraude, terwijl hier geen sprake van is. De CIS registratie dient dan ook te worden verwijderd. Om zover te komen, is juridische bijstand met specialisme op het gebied van verzekeringen vereist. U bent daarom van harte welkom bij ons advocatenkantoor!

Kies voor het verwijderen van een CIS registratie Advocatenkantoor Phea:

  • Verzekeringsfraude is moeilijk te bewijzen
  • De bewijsplicht ligt bij de verzekeraar
  • In veel gevallen sprake van een misverstand of vergissing
  • Dient sprake te zijn van een opzettelijke benadeling
  • Registratie CIS heeft vergaande gevolgen
  • Daadkrachtige advocaten voor het aanvechten van onterechte beschuldigingen verzekeringsfraude
  • Jarenlange ervaring en specialisme op het gebied van verzekeringen

Wordt u ten onrechte beschuldigd van verzekeringsfraude en wilt u dit juridisch aanvechten, zodat de CIS registratie wordt verwijderd? Neem dan gelijk contact op met Advocatenkantoor Phea voor juridische bijstand. Bezoek onze website voor meer informatie en onze contactgegevens: advocatenkantoorphea.nl.